USDJPY از سطح مقاومتی عبور کرده است

چهارشنبه 16 آذر 1401 – 12:11

از دید فروشندگان، اگر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن تضعیف شود و حمایت جزئی ۱۳۵.۹۵ شکسته شود، جفت ارز می تواند به سمت حمایت ۱۳۳.۶۱ بازگردد.

تحلیل تکنیکال روند جفت ارز دلار آمریکا ین ژاپن نمودار چهارساعته USDJPY 7دسامبر 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDJPY
تحلیل تکنیکال روند جفت ارز دلار آمریکا ین ژاپن نمودار روزانه USDJPY 7دسامبر 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDJPY


منبع: https://iranbourseonline.info/236587/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-usdjpy-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85

جفت ارز USDJPY از مقاومت ۱۳۷.۶۶ عبور کرده که نشان دهنده تشکیل کف قیمتی در نرخ ۱۳۳.۶۱ است. هم چنین واگرایی صعودی در اندیکاتور چهارساعته MACD مشاهده می شود. اگر این واگرایی عمل کند، روند کوتاه مدت بازار تا میانگین نمایی ۵۵ روز در نرخ ۱۴۱.۴۱ صعودی خواهد شد.