USDCHF وارد فاز رنج شده است

در مقابل، اگر مقاومت ۰٫۹۴۰۷ شکسته شود، روند کوتاه مدت USDCHF صعودی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته دلار فرانک 7 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه دلار فرانک 7 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.co/239397/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-usdchf-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B2

جفت ارز USDCHF در میان سطوح ۰٫۹۴۰۷-۰٫۹۱۶۵ نوسان می کند و روند کوتاه مدت دلار در برابر فرانک خنثی یا رنج است. تا زمانی که مقاومت ۰٫۹۴۰۷ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال جفت ارز نزولی باقی خواهد ماند. با شکست نرخ ۰٫۹۱۶۵، رالی نزولی بازار تا سطوح پایین تر احیا خواهد شد.

پنجشنبه 22 دی 1401 – 11:48