EUR/JPY سطح 157.40 را به چالش می کشد


جفت ارز EUR/JPY در بازه معاملاتی لندن روز جمعه در نزدیکی 157.40در حال رنج زدن می باشد. معامله گران بازار منتظر انتشار داده های اقتصادی سطح دوم از منطقه یورو قبل از سخنرانی کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند.

طبق نمودار یک ساعته، EUR/JPY کمتر از سطح میانگین متحرک نمایی 50 و 100 ساعته (EMAs) باقی می‌ماند، که به این معنی است که روند نزولی بیشتر  به نظر می‌رسد. با این حال، اندیکاتور (RSI) بالاتر از 50، در محدوده صعودی قرار دارد، که نشان می دهد خریداران احتمالاً به زودی کنترل بازار را در دست خواهند کرد.

بنابراین،این جفت ارز می تواند به سطح مقاومت کلیدی در نزدیکی  سطح میانگین متحرک نمایی 50 ساعته در محدوده 157.50 برسد. سطح مقاومت کلیدی در 157.65 قرار دارد که نشان دهنده میانگین متحرک نمایی 100 ساعته و مرز بالایی اندیکاتور باند بولینگر است. 

در جهت نزولی، این جفت ارز  سطح حمایت اولیه را در محدوده 156.63 (کف 14 سپتامبر) خواهد دید. هرگونه فروش متعاقب افت تا حد پایین   اندیکاتور باند بولینگر در 156.45 را شاهد خواهد بود.


منبع: https://boorsa.org/post/15336/eurjpy-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-15740-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF