گزارشی از شاخص های اشتغال در کشور انگلیس

آخرین داده‌های منتشر شده توسط دفتر آمار ملی (ONS) در روز سه‌شنبه نشان داد که نرخ بیکاری ILO در بریتانیا (بریتانیا) از 3.8% در ماه فوریه به 3.9% در ماه مارس در مقابل 3.8% مورد انتظار افزایش یافته است، در حالی که تغییر تعداد مدعیان غیرمنتظره را نشان می‌دهد. افزایش در ماه گزارش شده

میانگین درآمد هفتگی بریتانیا، بدون احتساب پاداش، در ماه مارس به 6.7% 3 ماهانه/سالانه رسید در مقابل 6.6% قبل و 6.8% پیش بینی شده بود، در حالی که این شاخص شامل پاداش ها به 5.8% 3 ماهانه/سالانه در ماه دوم سال در مقابل 5.8% قبلی رسید. و 5.1% که انتظار میرفت.

واکنش GBP/USD

GBP/USD دوباره تحت فشار نزولی قرار گرفت و با توجه به داده‌های استخدامی در بریتانیا، قیمت 1.2500 را کاهش داد. این جفت در روز نوشتن با 0.29% کاهش در 1.2492 معامله می شود.

تعداد افرادی که مدعی مزایای بیکاری بودند در ماه آوریل 46.7 هزار نفر افزایش یافت، در حالی که پیش بینی می شد -10.8 هزار نفر و قبلاً 26.5 هزار نفر رزرو شده بودند.

درباره مشاغل انگلستان

میانگین درآمد بریتانیا که توسط دفتر آمار ملی (ONS) منتشر شده است، یک شاخص کلیدی کوتاه مدت از نحوه تغییر سطوح دستمزد در اقتصاد بریتانیا است. به طور کلی، رشد سود مثبت، مثبت (یا صعودی) را برای پوند پیش بینی می کند، در حالی که نرخ پایین به عنوان منفی (یا نزولی) تلقی می شود.


منبع: https://boorsa.org/post/12152/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3