چگونه با این روش به سود می رسید !

زمانی که قیمت در حال ساخت کف‌های پایین‌تر (LL) بوده اما اسیلاتور در حال ساخت کف‌های بالاتر (HL) باشد، این حالت به عنوان واگرایی صعودی معمولی در نظر گرفته می‌شود.

اسیلاتورها به ما علامت می‌دهند که اندازه حرکت در حال آغاز تغییر است و با اینکه قیمت یک سقف بالاتر (یا کف پایین‌تر) ساخته، این احتمال وجود دارد که پایدار نماند.

این وضعیت معمولا در انتهای یک روند نزولی روی می‌دهد. پس از ایجاد دومین کف، اگر اسیلاتور نتواند یک کف جدید بسازد، این احتمال وجود دارد که قیمت افزایش یابد چرا که انتظار می‌رود قیمت و اندازه حرکت به طور معمول مطابق با یکدیگر حرکت کنند.

این نوع واگرایی می‌تواند در یک روند صعودی دیده شود. پس از اینکه قیمت سقف دوم را می‌سازد، اگر اسیلاتور یک سقف پایین‌تر بسازد، آنگاه می‌توانید احتمالا انتظار برگشت و سقوط قیمت را داشته باشید.

نگران نباشید، این نوع واگرایی مانند تالار اسرار در فیلم هری پاتر خیلی پنهانی نیست و کشف آن خیلی مشکل نمی‌باشد. دلیل اینکه به آن “مخفی” می‌گویند این است که درون روند فعلی مخفی می‌شود.

واگرایی معمولی

 

 

یک واگرایی معمولی به عنوان نشانه‌ای بالقوه از یک برگشت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع واگرایی را در بخش بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. به خواندن ادامه دهید!

حال اگر قیمت در حال ساختن سقف‌های بالاتر (HH) باشد اما اسیلاتور در حال ساختن سقف‌های پایین‌تر (LH) باشد، در این صورت شما واگرایی نزولی معمولی دارید.

همانطور که می‌توانید در تصویر بالا ببینید، بهترین استفاده از واگرایی معمولی زمانی است که سعی دارید سقف‌ها و کف‌ها را پیدا کنید. شما به دنبال ناحیه‌ای هستید که قیمت در آن متوقف شده و باز خواهد گشت.

حال که زمانی را با واگرایی معمولی سپری کردید، وقت آن رسیده که حرکت کرده و درباره نوع دوم واگرایی، یعنی واگرایی مخفی، مطالبی را بیاموزید.

1. ثبت نام فارکس

واگرایی معمولی

تصویر زیر واگرایی صعودی معمولی را توصیف می‌نماید.

در تصویر زیر، می‌بینیم که قیمت پس از ساخت دومین سقف برمی‌گردد.

آیا مطلب را یاد گرفتید؟ ساده نبود؟

2. آموزش فارکس


منبع: https://boorsa.org/post/1720/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-

آشنایی با واگرایی معمولی

شما تنها دو قدم تا ورود به فارکس  فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):