پیش بینی یورو

صفحه اصلی » تحلیل بنیادی هفتگی بازار فارکس

بانک مرکزی اروپا از تابستان گذشته نرخ بهره را به اندازه ۲٫۵۰ واحد درصد افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره خنثی یا نهایی بانک مرکزی اروپا تا ماه اوت ۲۰۲۳ به ۳٫۲ درصد برسد.

پیش بینی یورو نرخ بهره
پیش بینی یورو – برآورد نرخ بهره بانک مرکزی اروپا


منبع: https://iranbourseonline.co/240153/faw/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88

یکی از اعضای هیئت‌رئیسه بانک مرکزی اروپا (Klaas Knot) در مصاحبه‌ای گفته که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در ماه‌های فوریه و مارس به اندازه ۰٫۵۰ واحد درصد افزایش خواهد داد و در ماه‌های بعد از آن هم افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت.

این عضو بانک مرکزی اروپا در مصاحبه‌ای دیگر هم گفته بود که هنوز زود است که از کاهش یا توقف مراحل افزایش نرخ بهره حرف زد. صورت‌جلسه نشست ماه دسامبر بانک مرکزی اروپا هم نشان می‌داد که برخی از اعضای بانک مرکزی به فکر افزایش ۰٫۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بودند. انتظارات اعضای بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بانک مرکزی معتقد است که رشد سریع تورم به مدت طولانی ادامه خواهد یافت و به همین دلیل به نرخ‌های بهره بالا نیاز خواهد بود.