پکیج های آموزشی شامل چه سطوحی می شود؟

پگیج های آموزشی گروه بورسا شامل سه دسته مقدماتی، متوسطه و پیشرفته می شود. شما با توجه به سطح دانش خود می توانید از این پکیج ها استفاده کنید. اگر می خواهید که سرمایه گذاری در بازارهای مالی به شغل دوم و درآمد اول شما تبدیل شود نیاز دارید که پکیج جامع بورس یا فارکس را تهیه کنید.


منبع: https://boorsa.org/post/43/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


دسته بندی پکیج های گروه بورسا در این قسمت توضیح داده شده است

Dlc horizon forbidden west شامل قبیله های جدید می شود | ictnn شبکه خبری.