پوند دلار در حال تثبیت جهش مبتنی بر داده ها در بریتانیا است.

با افزایش بازدهی، و تمرکز فدرال رزرو و BoE، دلار آمریکا در حال تقویت است.

تحلیلگران رابوبانک می‌گویند: «در واقع، بر اساس دیدگاه ما مبنی بر اینکه دوره‌های بعدی تقویت دلار در سال جاری محتمل است، ما شاهد خطر نزول تا 1.20 پوند دلار هستیم».


منبع: https://boorsa.org/post/11905/%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

برای دومین ماه متوالی، تورم سرفصل شاخص قیمت مصرف کننده در بریتانیا نتوانست با انتظارات اجماع کمتر از 10 درصد سالانه مطابقت داشته باشد. تحلیلگران رابوبانک توضیح دادند، همانطور که در سایر اقتصادهای دیگر گروه 10، نرخ اصلی بریتانیا نشانه هایی از چسبندگی را نشان می دهد، و مطابق با نرخ ماه قبل در 6.2 درصد سالانه و تنها اندکی کمتر از نرخ های ثبت شده در ماه های پایانی سال گذشته است. «در واقع، در طول 12 ماه گذشته، تغییر بسیار کمی در ارزش تورم CPI اصلی بریتانیا وجود داشته است.»

با نگاهی به دیروز، داده‌ها نشان داد که دستمزدهای بریتانیا سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها در ماه گذشته افزایش یافت، که بیشتر از افزایش بیشتر توسط BoE حمایت کرد. در همین راستا، در حال حاضر بازار با احتمال 99 درصدی افزایش 25 واحدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس در جلسه بعدی خود قیمت گذاری می کند.

داده‌های روز چهارشنبه نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده سالانه 10.1 درصد افزایش یافته است، که کمتر از 10.4 درصد در فوریه است، اما بالاتر از پیش‌بینی 9.8 درصدی اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز است.

GBP/USD در زمان نگارش مقاله 0.13 درصد افزایش یافته است و بین 1.2392 تا 1.2475 حرکت کرده است، در حالی که داده های امروز تأیید می کند که بریتانیا بالاترین تورم را در اروپای غربی دارد، و این اجماع را تقویت می کند که نشست بانک انگلستان در ماه مه منجر به این خواهد شد. افزایش نرخ

با این حال، دلار به دلیل افزایش بازدهی خزانه داری، حرکت رالی داشته است. شاخص دلار آمریکا، که ارز را در برابر سبدی از همتایان خود ردیابی می کند، 0.24 درصد افزایش یافت زیرا بازارها نسبت به کاهش نرخ های فدرال رزرو در اواخر سال جاری شک دارند. بازدهی اوراق دو ساله خزانه داری که به انتظارات فدرال رزرو حساس هستند به بالاترین سطح 4.286 درصد رسیده است.

پوند دلار در حال تثبیت جهش مبتنی بر داده ها در بریتانیا است.