پوند انگلیس وارد فاز اصلاحی شده است

اگر نرخ برابری پوند انگلیس به دلار آمریکا به حرکت اصلاحی ادامه دهد و از میانگین نمایی ۲۰ عبور کند، اصلاح ۳۸.۲ درصدی و میانگین نمایی ۵۰ اهداف بعدی GBPUSD خواهند بود. این میانگین با محدوده ۵۰ درصدی انطباق خوبی دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD نمودار هفتگی


منبع: https://iranbourseonline.info/233105/mw/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-gbpusd-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7

در نمودار هفتگی GBPUSD، جفت ارز بعد از برخورد به نرخ ۱٫۰۳۳۲ دلار وارد فاز اصلاحی شده است. در گزارش روز یکشنبه (۱ آبان) به احتمال تقویت بازار اشاره شده بود که پوند انگلیس بعد از شکست نرخ ۱٫۱۴ دلار تا نزدیکی میانگین نمایی ۲۰ حرکت کرده است.

یکشنبه 8 آبان 1401 – 13:23