پوند انگلیس سیر نزولی دارد

پنجشنبه 8 دی 1401 – 9:33

در مقابل، اگر خریداران وارد بازار شوند، این احتمال وجود دارد که GBPUSD به سمت مقاومت اول در نرخ ۱.۲۲۷۷ بازگردد.

تحلیل پرایس اکشن پوند دلار نمودار چهارساعته 4 1
تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار چهارساعته GBPUSD


منبع: https://iranbourseonline.info/238305/pa/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-gbpusd-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84در نمودار چهارساعته GBPUSD، روند کوتاه مدت پوند در برابر دلار آمریکا نزولی است و قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد. اگر رالی نزولی جفت ارز ادامه یابد، حمایت اول در نرخ ۱.۱۹ دلار هدف بعدی بازار خواهد بود.