واریز و برداشت در بازار فارکس به چه صورت است؟

برای شروع کار در بازار فارکس شما نیاز به حساب بانکی خارج از ایران و یا ویزا کارت و مستر کارت ندارید. شما می توانید از طریق چت زنده سایت کارگزاری خود، روش های واریز و برداشت را بپرسید و از طریق حساب بانکی ایران خود واریز و برداشت خود را انجام دهید


منبع: https://boorsa.org/post/29/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF


آیا برای شروع کار در بازار فارکس نیاز به حساب بین المللی دارید؟