نظر ناگل در مورد سیاست های بانک مرکزی اروپا

من و لاگارد درک یکسانی از سیاست داریم.

“اما ما هنوز کوهنوردی را تمام نکرده ایم.”

نظرات بیشتر

ممکن است به آخرین مرحله افزایش نرخ‌ها نزدیک شویم.»

واکنش بازار

نظرات بالا نمی توانند روی یورو تاثیر زیادی بگذارند، زیرا EUR/USD محدوده خود را تا +0.09% در حدود 1.0970 حفظ می کند.


منبع: https://boorsa.org/post/12110/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

ما در حال برگزاری دوره سیاست پولی هستیم.

در مصاحبه ای با دویچه بانک روز چهارشنبه، سیاست گذار بانک مرکزی اروپا و رئیس بوندس بانک یواخیم ناگل گفت که او “خوشبین است که سیاست های مالی فعلی تاثیرگذار است.”

هنوز کار برای انجام دادن روی تورم اصلی وجود دارد.

او گفت که نگرانی در مورد بانک های آلمانی را ندارد.

“از سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بسیار راضی هستم.”