نظر تحلیل گران بانک های مختلف آمریکا در مورد شاخص NFP

DANSKE

Commerzbank

ما افزایش شغلی 240 هزار نفری را پیش‌بینی می‌کنیم که بالاتر از حد انتظار است. بنابراین گزارش آوریل احتمالاً منجر به بحث‌های تازه‌ای درباره وضعیت «واقعی» در بازار کار آمریکا خواهد شد. تمایلات تضعیف اخیراً در جزئیات خاصی مانند کاهش تعداد ساعات کار و منهای مشاغل کمکی موقت که شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می‌شوند، آشکارتر بود. بنابراین باید به این گونه ظرافت ها نیز توجه کرد.»

RBC ECONOMICS

ما انتظار داریم در ماه آوریل شاهد اضافه شدن 150 هزار شغل به بازار کار آمریکا باشیم که اندکی نسبت به افزایش 236 هزار نفری در ماه مارس کاهش یافته است. ما به دنبال افزایش 0.1% ی در نرخ بیکاری هستیم که به سطح 3.6% ی فوریه باز می گردد.

CITI-BANK

سرعت رشد ماهانه حقوق و دستمزد باید به سمت سرعت معمولی پیش از همه گیری کاهش یابد، که احتمالاً منعکس کننده ترکیبی از کاهش تقاضای نیروی کار و کاهش تعداد کارگران موجود برای استخدام است. ما انتظار داریم که حقوق و دستمزد در ماه آوریل 215 هزار افزایش یابد و ریسک های تقریباً متعادلی داشته باشد. ما همچنین انتظار داریم 0.4% افزایش ماهانه در میانگین درآمد ساعتی در آوریل، قوی تر از سه ماهه اول سال جاری باشد. در همین حال، انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ماه آوریل بدون تغییر در 3.5% باقی بماند و خطرات کاهشی آن به 3.4% کاهش یابد. این انتظار مبتنی بر کاهش نرخ مشارکت پس از ماه‌ها افزایش است.»

CIBC

ما انتظار داریم که نرخ کل استخدام در آوریل به 160 هزار کاهش یابد. این احتمالاً باعث شده است که نرخ بیکاری به 3.6% برسد. رشد دستمزدها می‌توانست با سرعت 0.3% ادامه یابد، اما خطرات این رقم رو به کاهش است، زیرا استخدام احتمالاً در خدمات کم‌درآمد متمرکز بود، جایی که کمبود نیروی کار همچنان وجود دارد. ما کمی کمتر از اجماع در مورد رقم حقوق و دستمزد هستیم، که می‌تواند بر دلار تاثیر بگذارد و باعث کاهش بازده اوراق قرضه شود.»

فراخوان ما برای رشد 200 هزار شغلی کمی تعدیل‌کننده اما همچنان پایدار است.

NBC

ما انتظار داریم ایجاد شغل در ماه به 185 هزار نفر کاهش یابد. نظرسنجی خانوارها باید افزایش اندکی کمتری را پس از افزایش بزرگ ماه مارس نشان دهد، اما دومی باید برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری در 3.5% کافی باشد.


منبع: https://boorsa.org/post/12083/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-nfp

اداره آمار کار آمریکا (BLS) گزارش مشاغل آوریل را در روز جمعه، 5 می در ساعت 16:00 به وقت ایران منتشر خواهد کرد و با نزدیک‌تر شدن به زمان انتشار، در اینجا پیش‌بینی‌های اقتصاددانان و محققان شش بانک بزرگ در رابطه با داده های شغلی آینده

انتظارات برای افزایش 179 هزار نفری حقوق و دستمزد غیرکشاورزی به دنبال افزایش 236 هزار نفری بهتر از حد انتظار ثبت شده در ماه مارس است. در همین حال، انتظار می‌رود نرخ بیکاری در 3.5% و میانگین درآمد ساعتی در 4.2% سالانه ثابت بماند.

واهد.