نظر بانک های بزرگ در مورد رشد تولید ناخالص داخلی

NBF

با قضاوت بر اساس گزارش‌های سطح صنعت که تا به امروز منتشر شده است، تولید اقتصادی ممکن است 0.3 درصد در ماه افزایش یافته باشد، زیرا سودهای معدن / معدن / استخراج نفت و گاز، تولید، عمده‌فروشی و حمل‌ونقل / انبارداری احتمالاً تا حدی با کاهش ساخت‌وساز جبران شده است. خرده فروشی.”

تولید ناخالص داخلی ژانویه 2.9% سال به سال در مقابل 2.3% در دسامبر پیش بینی می شود. به صورت ماهانه، انتظار می رود رشد 0.4% در مقابل 0.1% در ماه قبل باشد.

 

کانادا داده های تولید ناخالص داخلی ژانویه (GDP) را در روز جمعه، 31 مارس ساعت 16:00  به وقت ایران منتشر خواهد کرد، در اینجا پیش بینی های اقتصاددانان و محققان چهار بانک بزرگ در مورد داده های رشد آتی ارائه شده است.

TDS

ما به دنبال تولید ناخالص داخلی ژانویه هستیم تا بالاتر از تخمین های اولیه در +0.4٪ چاپ شود. رشد باید گسترده باشد، با هوای گرم غیر فصلی که باد دنباله ای ایجاد می کند. چاپ 0.4 درصدی تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول را بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی می‌گذارد، اگرچه نگرانی‌های ثبات مالی در حال حاضر سابقه دارد. ما به پیش‌بینی‌های کسری بودجه در مقایسه با بیانیه اقتصادی پاییز نگاه می‌کنیم.»

بانک RBC

“انتظار می رود تولید ناخالص داخلی کانادا 0.3 درصد بیشتر از ماهانه باشد.”

CIBC

«افزایش 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی ماهانه که ما پیش‌بینی می‌کنیم، چند تیک بهتر از تخمین قبلی خواهد بود، اگرچه نشانه‌های اولیه برای فوریه حاکی از بازدهی متوسط در آن ماه است.»

اگر نظر تحلیل گران درست باشد دلار کانادا تقویت خواهد شد


منبع: https://boorsa.org/post/10714/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C