نظرات کابینه دولت ژاپن در مورد وضعیت اقتصادی این کشور

در گزارش ارزیابی ماهانه خود، دفتر کابینه ژاپن دیدگاه کلی اقتصادی را برای اولین بار از ژوئیه 2022 در ماه مه مطرح کرد و اشاره کرد که اقتصاد در حال بهبودی متوسط ​​است.

ژاپن برای اولین بار از آگوست 2022 دیدگاه خود را در مورد تولید کارخانه ارتقا داده است، می گوید که “نشانه های افزایش” را نشان می دهد.

نکات کلیدی

ژاپن برای اولین بار از ژوئیه 2022 دیدگاه خود را در مورد هزینه های مصرف کننده ارتقا می دهد و می گوید در حال افزایش است.

واکنش بازار

USD/JPY ثابت می ماند و پولبک را از بالاترین سطح شش ماهه 139.71 تثبیت می کند. در زمان انتشار، این جفت با قیمت 139.51 معامله می شود.


منبع: https://boorsa.org/post/12228/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

ژاپن می گوید صادرات “حرکت محکم” را نشان می دهد و برای اولین بار از دسامبر 2020 نمای آن را ارتقا می دهد.