نرخ رشد تورم ترکیه کاهش یافت! (پیش بینی لیر)

نرخ رشد تورم سالانه ترکیه برای اولین بار در ۱۸ ماه گذشته کاهش یافت و از ۸۵٫۵ درصد به ۸۴٫۴ درصد رسید. هر چند که فشارهای تورمی ترکیه کاهشی نداشتند، اما اندکی از سرعت بالا رفتن قیمت‌ها کاسته شده است. رشد ماهانه تورم ترکیه هم از ۳٫۵ درصد به ۲٫۹ درصد کاهش یافته است.

پیش بینی فعالین بزرگ بازار از آینده جفت ارز USDTRY 5 دسامبر 1
بازار فارکس – پیش بینی بزرگان بازار فارکس از آینده جفت ارز USDTRY


منبع: https://iranbourseonline.info/236400/mw/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%84

دوشنبه 14 آذر 1401 – 11:42