نرخ رشد تورم آمریکا کمتر از پیش بینی ها منتشر شد!

در واکنش اولیه، دلار آمریکا در برابر رقبا سقوط کرد. قیمت اونس طلا که پیش از انتشار داده‌های تورمی در زیر ۱۷۹۰ دلار نوسان می‌کرد، به یک باره به نزدیکی ۱۸۱۵ دلار جهش کرد.


منبع: https://iranbourseonline.info/237078/mw/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7

سه شنبه 22 آذر 1401 – 17:07

نرخ رشد تورم آمریکا بیشتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت. نرخ رشد سالانه آمریکا در ماه نوامبر به ۷٫۱ درصد رسیده که پایین‌ترین سرعت رشد تورم در از دسامبر گذشته تا به امروز است. بازار انتظار رشد ۷٫۳ درصدی را داشت. نرخ رشد تورم در ماه اکتبر هم ۷٫۷ درصد بود.