نحوه خواندن جدول‌ همبستگی های جفت ارز ها در بازار فارکس

همبستگی های جفت ارز

همبستگی های جفت ارز

 

همبستگی های جفت ارز

همبستگی‌های جفت‌ارز GBP/USD

همبستگی های جفت ارز

ضریبی نزدیک به صفر یا مساوی با آن نشان‌دهنده رابطه بسیار ضعیف یا تصادفی است.

همبستگی‌های جفت‌ارز USD/JPY

2. آموزش فارکس

همبستگی های جفت ارز

ضریبی نزدیک به +1 یا مساوی با آن نشان‌دهنده آن است که این دو جفت‌ارز همبستگی مثبت قوی‌ای دارند و ممکن خواهد بود که در جهتی یکسان حرکت کنند.

همبستگی های جفت ارز

 


همبستگی‌های جفت‌ارز NZD/USD

همبستگی های جفت ارز

3. تقویم اقتصادی فارکس

آیا شما به صورت تصویری مطالب را بهتر یاد می‌گیرید؟ عالی است اگر اینگونه باشید! باید حتما شما در نظر داشته باشید که همبستگی های ارزها به شما کمک می کند که در مدیریت سرمایه بسیار موفق تر عمل بکنید. فرض کنید شما بخواهید دو معامله باز بکنید. در هر دو معامله شما جفت ارزهایی را انتخاب کنید که در یک جفت با هم حرکت می کنند. همین امر باعث می شود که شانس کال مارجین شدنتان دو برابر شود. هیچ وقت روی دو جفت ارزی که با همدیگر همبستگی زیادی دارند معامله نکنید. همانطور که شانس سود کردن شما دو برابر می شود احتمال ضرر کردن شما هم دو برابر خواهد شد.

به جدول‌های زیر نگاهی بیاندازید.

همبستگی های جفت ارز

هر جدول ارتباط بین یک جفت‌ارز اصلی (رنگ نارنجی) با جفت‌ارزهای دیگر (رنگ سفید) را در طی چهارچوب‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد.


همبستگی‌های جفت‌ارز EUR/GBP


1. ثبت نام فارکسشما تنها سه  قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

4. تحلیل فارکس


منبع: https://boorsa.org/post/2808/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3

به یاد داشته باشید که همبستگی ارز به صورت عددی اعشاری بوسیله ضریب همبستگی نمایش داده می‌شود که عددی میان -1.00 و +1.00 می‌باشد.


همبستگی‌های جفت‌ارز USD/CHF

 

همبستگی‌های جفت‌ارز EUR/USD

همبستگی های جفت ارز

به همین ترتیب، ضریبی نزدیک به -1 یا مساوی با آن نشان‌دهنده آن است که این دو جفت‌ارز همبستگی قوی‌ای اما از نوع منفی دارند و در نتیجه این جفت‌ارزها در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.


همبستگی‌های جفت‌ارز USD/CAD


همبستگی‌های جفت‌ارز AUD/USD


همبستگی‌های جفت‌ارز EUR/JPY