مومنتوم صعودی USDCAD کاهش یافته است

هر چند مومنتوم صعودی USDCAD کاهش یافته اما روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا صعودی است. رالی صعودی از نرخ ۱٫۳۲۲۴ می تواند تا مقاومت ۱٫۳۸۰۷ ادامه یابد. با شکست این مقاومت، USDCAD تا اوج قیمتی ۱٫۳۹۷۶ جهش خواهد کرد.

با این حال از دید فروشندگان، اگر USDCAD از حمایت ۱٫۳۵۱۶ عبور کند، نشان دهنده پایان حرکت اصلاحی است و روند کوتاه مدت جفت ارز نزولی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 3 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه دلار آمریکا دلار کانادا 3 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.info/237838/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86-35سه شنبه 29 آذر 1401 – 11:14