معرفی و آموزش اکسپرت بستن معاملات در اهداف موردنظر | Close at Profit

یکی از راه‌هایی که برای داشتن نظم در معاملات کمک می‌کند، داشتن هدف است. اکسپرت Close at Profit به بستن معاملات در اهداف موردنظر شما کمک می‌کند و توانایی بستن تمامی معاملات در حدسود یا حدضرر روزانه، هفتگی یا ماهانه را دارد.

معرفی اکسپرت Close at Profit

با ورود به بخش تنظیمات اندیکاتور، می‌توان پارامترهای مختلفی را تغییر داده که عبارت‌اند از:

 1. useProfitToClose: اگر این گزینه روی حالت true باشد بدین معناست که اکسپرت در مقدار سود تایین شده در بخش profitToClose معاملات را می‌بندد.
 2. profitToClose: می‌توان با استفاده از آن مقدار مجموع سود برای بستن معاملات را در واحد دلار تنظیم کرد.
 3. useLossToClose: اگر این گزینه روی حالت true باشد بدین معناست که اکسپرت در مقدار ضرر تایین شده در بخش lossToClose، معاملات را می‌بندد.
 4. lossToClose: می‌توان با استفاده از آن مقدار مجموع ضرر برای بستن معاملات را در واحد دلار تنظیم کرد.
 5. AllSymbols: اگر این گزینه روی حالت true باشد، اکسپرت تمامی معاملات شما را در تمامی نمادها می‌بندد و اگر روی حالت false باشد، اکسپرت تمامی معاملات شما را در نمادی که اکسپرت روی آن اجرا شده است، می‌بندد.
 6. PendingOrders: اگر این گزینه روی حالت true باشد بدین معناست که اکسپرت تمامی اوردرهای پندینگ را نیز در زمان رسیدن به مقدار مجموع سود یا ضرر می‌بندد.
 7. MaxSlippage: ‌توسط این گزینه می‌توان مقدار بیشترین میزان لغزش در بستن معاملات را در اکسپرت تنظیم کرد.
 8. showMenu: این گزینه برای نشان یا عدم‌نشان‌ دادن مقادیر اکسپرت روی چارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 9. menuColor: توسط این گزینه می‌توان رنگ نوشته‌های اکسپرت بر روی چارت را تغییر داد.
 10. variablesColor: توسط این گزینه می‌توان رنگ متغیر‌های نوشته‌های اکسپرت بر روی چارت را تغییر داد.
 11. font: اندازه‌ی فونت نوشته‌های اکسپرت بر روی چارت را نشان می‌دهد.

دانلود اکسپرت Close at Profit

تصویر بالا نمایی از این اکسپرت را روی چارت نشان داده که در آن:

 • CloseAtProfit: نام اکسپرت را نشان می‌دهد.
 • Opened trades: تعداد معاملات باز را نشان می‌دهد.
 • Lots of opened positions: مجموع مقادیر لات‌های معامله‌های باز را نشان می‌دهد.
 • Profit of opened positions: مجموع مقادیر سود یا ضرر معامله‌های باز را در واحد دلار نشان می‌دهد.

تنظیمات اکسپرت Close at Profit

Close at Profit inputs
اکسپرت Close at Profit یکی از اکسپرت‌های کمک معاملاتی محسوب می‌شود که به بستن معاملات در اهداف موردنظربا استفاده از آن می‌توان در زمان رسیدن حدسود یا حدضرر روزانه، هفتگی یا ماهانه بیش از ۲۰۰ معامله‌ی باز را همزمان با یکدیگر بست. فقط کافیست در تنظیمات اکسپرت میزان سود یا ضرر کل در معاملات باز را تعیین کرده تا این اکسپرت در زمان باز کردن چندین معامله‌ی همزمان، آن‌ها را در میزان سود یا ضرر مورد نظر ببندد.

اکسپرت بستن معاملات در اهداف موردنظر

برای دانلود این اندیکاتور می‌توانید از قسمت پایین بر روی گزینه “دانلود Close at Profit” یا سمت چپ تصویر بر روی گزینه “دانلود کنید” کلیک کنید. همچنین می‌توانید در صفحه “بانک دانلود” علاوه بر مشاهده اکسپرت Close at Profit، لیست اندیکاتورها و اکسپرت‌های پرطرفدار فارکس را نیز مشاهده کنید.


منبع: https://iranbroker.org/expert-close-at-profit