قیمت طلا به محدوده مقاومتی مهمی رسیده است

اما در صورتی که محدوده عرضه موقعیت خود را در قالب مقاومت حفظ کند، حرکت صعودی اونس طلا دوباره محدود خواهد شد و می توان انتظار بازگشت قیمت به سمت سطح پایین تر را داشت.

تحلیل تکنیکال اونس طلا نمودار هفتگی 1
تحلیل تکنیکال اونس طلا نمودار هفتگی


منبع: https://iranbourseonline.info/236259/classic/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87یکشنبه 13 آذر 1401 – 13:58

حرکت صعودی اونس طلا که از کف قیمتی ۱۱۶۰ دلار شروع شده بود، بعد از برخورد به نرخ ۲۰۷۵ دلار متوقف شد و در ادامه قیمت وارد فاز اصلاحی شد. این حرکت نزولی و اصلاحی بازار نیز از سوی نرخ ۱۶۱۵ دلار محدود شده و در نتیجه قیمت اونس طلا بعد از شکست خط روندی افزایش یافته است.

در گزارش روز یکشنبه (۶ آذر) به احتمال افزایش قیمت طلا اشاره شده بود که بازار با حمایت خریداران مواجه شده و تا محدوده عرضه جهش کرده است. در معاملات هفته جاری، اگر حرکت صعودی اونس طلا ادامه یابد و ناحیه عرضه شکسته شود، مسیر صعودی بازار تا مقاومت ۱۸۸۰ دلار هموار خواهد شد. مقاومت جزئی ۱۸۳۵ دلار نیز در این بین قرار گرفته است.