فشار های فروش در بازار اوراق قرضه جهانی تشدید شد!

بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ سال آمریکا (شاخص جهانی هزینه استقراض) هم به بالای ۳٫۶ درصد رسیده است، این بالاترین سطح بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در سه هفته اخیر است. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان هم (شاخص بازدهی اوراق اروپا) تا ۲٫۳ درصد بالا آمد. این نزدیک‌ترین جهش بازدهی اوراق آلمان به اوج ماه اوت سال ۲۰۱۱ است.

پیش بینی بازدهی اوراق قرضه جهانی 20 دسامبر 1
پیش بینی بازدهی بازار اوراق قرضه جهانی در فصل های آینده


منبع: https://iranbourseonline.info/237816/fa/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

این اولین قدم بانک مرکزی ژاپن در راستای نرمالیزه کردن سیاست‌های پولی است. بانک مرکزی ژاپن مدت‌هاست که سیاست‌های انبساطی پولی را اجرا می‌کند و این اولین نشانه از تمایل بانک مرکزی به تغییر سیاست‌های پولی است. بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بالا نبرده، اما به بازار اوراق قرضه اجازه داده که بازدهی بیشتری داشته باشد.

بازدهی اوراق قرضه در سرتاسر جهان افزایش یافت

سه شنبه 29 آذر 1401 – 15:30

در ماه دسامبر فشارهای فروش در بازار اوراق قرضه سنگین‌تر شده است. دیدگاه هاوکیش و متمایل به سیاست‌های انقباضی مقامات بانک‌های مرکزی عامل اصلی فروش‌های سنگین در بازار اوراق قرضه بودند، اما شوک بانک مرکزی ژاپن شرایط را وخیم‌تر کرده است.

بانک مرکزی ژاپن سقف بازدهی اوراق را بالا برد

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که سقف بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله را بالا برده است. پیش از این وقتی بازدهی اوراق ۱۰ ساله ژاپن به ۰٫۲۵ درصد می‌رسید، بانک مرکزی با خرید نامحدود اوراق قرضه، بازدهی اوراق را پایین می‌کشید. در مقابل وقتی هم که بازدهی اوراق به منفی ۰٫۲۵ درصد می‌رسید، بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه، بازدهی اوراق را بالا می‌برد. امروز بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که بازدهی اوراق می‌تواند تا ۰٫۵۰ درصد هم بالا بیاید.