فشار فروش در نزدیکی سطح کلیدی 1642$ در حال افزایش است

قدرت پایدار فراتر از منطقه 1662$ ، که همزمان با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصدی سقوط اخیر از اوج ماهانه است، می‌تواند باعث یک حرکت کوتاه مدت شود و قیمت‌ها را به منطقه عرضه 1676 تا 1678 دلار برساند. سطح فیبوناچی اصلاحی 50% و SMA 100 در نمودار 4 ساعته، اگر از پیش روی برداشته شود، نشان می دهد که XAU/USD به پایین ترین حد کوتاه مدت تبدیل شده است.

 

  • طلا (XAU/USD) به منطقه 1650$ پولبک داشت. شکست به زیر 1642$ راه را به سمت منطقه 1620-1615$ باز می کند.
  • منطقه 1662 دلاری اکنون باید به عنوان نقطه محوری برای طلا عمل کند

سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6 %.، در حدود 1642$، از ریزش فوری محافظت می کند. هر ریزش قیمتممکن است به شکست سطح حمایت بعدی در نزدیکی منطقه 1620-1615$ یا پایین ترین سطح از ابتدای امسال ادامه دهد. شکست متقاعد کننده در زیر این سطح حمایت به عنوان یک محرک جدید برای فروشندگان و کشاندن طلا به سمت منطقه 1600-1590$ تلقی می شود. برخی از معامله های فروش های متعاقب باید راه را برای گسترش حرکت نزولی به سمت سطح حمایت میانی 1567-1565$ در مسیر منطقه 1530-1528$ و سطح روانشناسی 1500$ هموار کند.


منبع: https://boorsa.org/post/7235/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-1642-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA