طلاق عاطفی چیست؟ و علت افزایش آن تعریف، نشانه، مراحل و درمان طلاق عاطفی | porseshneshan

در‌زمینۀ نگرانی کودکان طلاق عاطفی به‌خاطر آیندۀ والدین خود با نتیجۀ پژوهش صادقی (۱۳۹۵) و با پژوهش استراس (2019)[13] مبنی بر به کارگیری مکانیزم‌های ناپخته از‌سوی فرزندان والدین ناسازگار و پرتنش منطبق است. نفرت از والدین از پیامدهای طلاق‌ عاطفی با پژوهش روپر و همکاران (2020)[14] همسوست؛ اما با نتایج پژوهش برانر و همکاران (2020) در‌زمینۀ ازدواج ناهمسوست. یافته‌های پژوهش وی حاکی از آن است که فرزندان والدین صمیمی به‌علت تجربۀ صمیمیت و محبت در خانۀ پدری با تأخیر ازدواج می‌کنند؛ اما در پژوهش حاضر جوانان و نوجوانان علی‌رغم زندگی در جوی غیرصمیمانه و سرد تمایلی به ازدواج ندارند. توصیف‌های بیش از نیمی از مشارکت‌کنندگان دال بر ‌وجود هیجان‌های منفی فردی و خانوادگی بود. در تبیین این نتیجه می‌توان افزود، زمانی‌ که رشتۀ پیوند‌دهندۀ زن‌وشوهر، یعنی مهر و عاطفه پاره ‌شود، احترام‌ و درک متقابل، فداکاری و رضایتمندی رنگ‌باخته و آرامش از مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق عاطفی اعضا سلب می‌شود.

تعریف طلاق عاطفی در روانشناسی

از مهمترین عوامل سردی زندگی، ناهماهنگی همسران است که دلایل مختلفی دارد. ناهماهنگی همسران گاه به قبل از ازدواج و انتخاب نادرست شریک زندگی مربوط می شود و گاه به زمان پس از ازدواج و رابطه ی نادرست همسران باز می گردد. ممکن است در این انتخاب جدید برخی از مردان به هم رازی با جنس مخالف گرایش پیدا کنند و به روابط غیر اخلاقی رو بیاورند.

گفتنی است که بسیاری از یافته‌های به‌دست‌آمده در این بخش، ممکن است برآیند یک رابطۀ معیوب نه علت آن باشد. از آنجا که سازه‌گراهای اجتماعی برخلاف عینی‌گراها بر این باورند که هیچ واقعیت عینی وجود ندارد و آنچه موجود است، فقط سازۀ ذهنی افراد است؛ بنابراین در پژوهش حاضر کوشش شده است، درک هر‌فرزند که ممکن است متفاوت از دیگری باشد، به‌لحاظ پدیدارشناختی بررسی شود. طلاق عاطفی به شرایطی گفته می شود که زن و شوهر دیگر هیچ علاقه و محبتی به هم ندارند، فقط در یک خانه زندگی می کنند و هر کدام از آنها به دنبال زندگی و علائق شخصی خود هستند.

فراری شدن زوجین از خانه به دلیل طلاق عاطفی

طلاق عاطفی چیست؟ و علت افزایش آن تعریف، نشانه، مراحل و درمان طلاق عاطفی | porseshneshan

شاید این تعریف مفهومی طلاق عاطفی برایتان عجیب باشد اما یک واقعیت است که در بسیاری خانواده ها دیده می شود. به مرور زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و شوهر به رسمیت شناختند. با این حال، در سال ۱۹۸۶ در ایرلند پارلمان طلاق را غیرقانونی اعلام کرد.

نقد و بررسی‌ها

خيانت و معاشرت هاي پنهاني زنان در زندگي زناشويي آنها را
دچار اختلافات و بازخواست ها و مشاجرات شديد و سرانجام جدائي ( طلاق عاطفي )
ساخته است. سپس بر اساس منابع كتابخانه اي به بررسي علل و عوامل طلاق
عاطفي پرداخته ايم . مي دانيم كه شناخت و حل معضل بزرگ وديرينه جامعه (طلاق
عاطفي ) كه تا به امروز لاينحل مانده است و شايد به تعبيري و بدون شناخت
انسان كه محورهاي اصلي طلاق عاملي چيست ، ممكن نباشد ، هيچگاه نخواهيم
توانست به شناسايي دقيق طلاق عاطفي و عوامل به وجود آورنده آن و راههاي
مبارزه با آن دست يابيم .

 • مارکز هفت الگوی کیفیت زناشویی را معین می‌کند که شامل سه الگوی کیفیت زناشویی پایین و چهار الگوی کیفیت زناشویی بالاست.
 • بر اساس تجربیاتی که در جلسات مشاوره قبل طلاق به دست آمده است، شناخت دلایل طلاق عاطفی یکی از راه های جلوگیری از جدایی قطعی زن و شوهر است.
 • خانواده ي شخص مشروب خوار تأمين جاني ندارد و هر
  لحظه حيات و بقاي خود را در معرض خطر متهاجم جنون آساي شوهر مست خود احساس
  مي كنند.
 • خيانت و معاشرت هاي پنهاني زنان در زندگي زناشويي آنها را
  دچار اختلافات و بازخواست ها و مشاجرات شديد و سرانجام جدائي ( طلاق عاطفي )
  ساخته است.
 • مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل نوجوانان و جوانانی است که تجربۀ طلاق عاطفی والدینشان را دارند.
 • شناخت روحیه، صفات و ویژگی های همسران، مهمترین مرحله ی زندگی مشترک است.