صحبت های آقای اوئدا از بانک مرکزی ژاپن در مورد تورم

نقل قول های کلیدی

اینکه چگونه خروج از سیاست آسان می تواند بر امور مالی بانک مرکزی ژاپن تأثیر بگذارد به تحولات اقتصادی، قیمت و مالی در آن زمان بستگی دارد.

بانک مرکزی ژاپن باید اطمینان حاصل کند که دارایی های خود سالم است تا از توجه ناخواسته بازار به امور مالی خود از ایجاد اختلال در تصمیمات سیاست پولی جلوگیری کند.

در همین حال، شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن گفت: «دولت باید بررسی کند که آیا دولت می‌تواند دارایی‌های ETF بانک مرکزی ژاپن را به ارزش دفتری بخرد تا منبع درآمد تضمین شود یا خیر».

کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن (بانک مرکزی ژاپن) روز چهارشنبه گفت: «زمانی که دستیابی به هدف قیمت پیش‌بینی شود، در مورد جزئیات سیاست خروج بحث خواهیم کرد و در صورت لزوم اطلاعات را افشا خواهیم کرد.»

واکنش بازار

در زمان انتشار، USD/JPY نزدیک به 139.30 معامله می شود که 0.24% در روز کاهش یافته است.


منبع: https://boorsa.org/post/12343/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

برای بحث در مورد استراتژی خاصی در مورد اینکه چگونه بانک مرکزی ژاپن می تواند ETF ها را در آینده بفروشد، خیلی زود است.