سیاست های انقباضی بانک مرکزی استرالیا در انتظار شاخص تورم

چشم انداز مصرف خانوارها همچنان منبع قابل توجهی از عدم اطمینان است.

هیئت مرکزی بانک مرکزی استرالیا تلاش خود را برای بازگرداندن نرخ تورم به هدف از پیش تعیین شده می کنند.

ممکن است به تشدید بیشتر سیاست  انقباضی نیاز باشد.

تورم هنوز خیلی بالاست و تا مدتی باقی خواهد ماند.

نرخ بهره بالاتر برای ایجاد تعادل پایدارتر بین عرضه و تقاضا در اقتصاد کار می کند.

این مدت زمانی را برای ارزیابی تأثیر افزایش نرخ بهره تا به امروز و چشم انداز اقتصادی فراهم می کند.

اولویت هیئت مدیره بازگرداندن تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول است.

با توجه به این موضوع و عدم اطمینان پیرامون چشم انداز اقتصادی، هیئت مدیره تصمیم گرفت نرخ بهره را در این ماه ثابت نگه دارد.

هیئت مدیره نسبت به این خطر که انتظارات تورم بالا مستمر منجر به افزایش بیشتر قیمت ها و دستمزدها شود، هوشیار است.


درباره تصمیم گیری نرخ RBA

تصمیم نرخ بهره RBA توسط بانک مرکزی استرالیا اعلام می شود. اگر RBA نسبت به دورنمای تورمی اقتصاد بدبین باشد و نرخ بهره را افزایش دهد، برای دلار استرالیا مثبت یا صعودی است. به همین ترتیب، اگر RBA دیدگاه بدی نسبت به اقتصاد استرالیا داشته باشد و نرخ بهره را حفظ کند یا نرخ بهره را کاهش دهد، باعث ریزش دلار استرالیا خواهد شد 


منبع: https://boorsa.org/post/12610/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

هیئت گرداننده همچنان انتظار دارد که با بازگشت تورم به محدوده هدف 2 تا 3%، اقتصاد رشد کند.

هر گونه انقباض به چگونگی تحول اقتصاد و تورم بستگی دارد.