سرمایه گذاران اوراق قرضه اروپایی برای افزایش بزرگ نرخ بهره آماده می شوند!

قیمت اوراق قرضه ایتالیا بیشترین کاهش را تجربه کردند. با سقوط قیمت اوراق قرضه، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ سال ایتالیایی برای اولین بار از روز ۱۵ ژوئن به بالای ۴ درصد جهش کرده است. قیمت اوراق قرضه آلمان هم چنین وضعیتی دارد و بازدهی اوراق قرضه ۲ ساله به نزدیکی اوج ماه ژوئن رسیده است.

تحرکات بازارهای مالی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران به افزایش بزرگ نرخ بهره فکر می‌کنند که به احتمال زیاد در نشست ماه اکتبر بانک مرکزی اروپا تحقق خواهد یافت. یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا گفته که سیاست‌گذاران پولی باید به رشد ۹٫۱ درصدی تورم ناحیه یورو واکنش قوی و جدی نشان دهند!

یکی از استراتژیست های نرخ بهره در Jefferies International گفته که شایعه افزایش ۰٫۷۵ واحد درصدی نرخ بهره می‌تواند بازارهای مالی را متلاطم کند.

پنجشنبه 10 شهریور 1401 – 14:00


قیمت اوراق قرضه در بازارهای اروپا سیر نزولی دارد! بازار در حال ارزیابی و هضم سرنخ‌هایی است که از مقامات بانک‌های مرکزی دریافت کرده است. بازار برای افزایش نرخ بهره جهت مقابله با رشد سریع تورم آماده می‌شود.

قیمت اوراق در حال سقوط و بازدهی در حال صعود است!

اخیراً سود اضافی که سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق قرضه ایتالیایی درخواست کرده‌اند، برای مدتی محدود به بالای ۲٫۴۰ واحد درصد رسید! آخرین باری که پرمیوم یا همان مقدار اضافی سود که خیال سرمایه‌گذاران را راحت می‌کند به این سطوح رسیده بود، بانک مرکزی اروپا ابزار جدیدی را برای مدیریت بحران معرفی کرد!


منبع: https://iranbourseonline.info/195772

از دید سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تا ژوئیه سال آینده به اندازه ۲٫۴۱ واحد درصد بالا خواهد برد! یک ماه پیش بازار نصف این مقدار انتظار افزایش نرخ بهره را داشت!

آیا نرخ بهره افزایش بزرگی خواهد داشت؟

Anyone using devdev.