روند کوتاه مدت USDJPY نزولی است

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن تا سطوح حمایتی ۱۳۳.۶۱ و ۱۳۳.۰۷ نزولی است. هم چنین تا زمانی که مقاومت ۱۳۷.۹۵ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال USDJPY نزولی باقی خواهد ماند.

1000008600 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDJPY
1000008601 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDJPY


منبع: https://iranbourseonline.info/237139/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AA-5چهارشنبه 23 آذر 1401 – 11:05