روند بلندمدت اتریوم نزولی است

در نمودار هفتگی ETH، رمز ارز اتریوم زیر خط روند نزولی معامله می شود و روند بلندمدت بازار نزولی است. اخیراً حرکات قیمتی بین خط روندی و محدوده حمایتی ۱۰۰۰-۸۸۰ محدود شده اند. اگر حرکت نزولی ادامه یابد، اتریوم می تواند ابتدا تا محدوده حمایتی حرکت کند. با شکست نرخ ۸۸۰ دلار، حمایت ۵۰۰ دلار هدف بعدی رمز ارز خواهد بود.

اما شکست خط روندی برای تشکیل کف قیمتی و شروع روند صعودی ضروری است. در این صورت نرخ رُند ۲۰۰۰ دلار هدف اول ETH خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ETH نمودار هفتگی


منبع: https://iranbourseonline.info/235114/crypto/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-eth-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84

یکشنبه 6 آذر 1401 – 14:47