رالی نزولی USDJPY احیا شده است

جفت ارز USDJPY در ادامه رالی نزولی از نرخ ۱۵۱٫۹۳ به زیر نرخ ۱۳۰٫۵۵ عبور کرده و روند کوتاه مدت دلار در برابر ین ژاپن نزولی است. برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۲۸٫۹۹ هدف بعدی بازار است. با شکست این سطوح، مسیر نزولی جفت ارز تا براورد ۱۰۰ درصدی در نرخ ۱۲۳٫۳۳ نزولی خواهد شد. با این حال تا زمانی که مقاومت ۱۳۴٫۴۹ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال USDJPY نزولی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته دلار ین 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDJPY
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه دلار ین 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDJPY


منبع: https://iranbourseonline.co/238624/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D9%88-4

سه شنبه 13 دی 1401 – 11:47