رالی نزولی AUDUSD احیا شده است

جفت ارز AUDUSD به زیر نرخ ۰٫۶۸۱۰ عبور کرده و روند کوتاه مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا نزولی شده است. برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در نرخ ۰٫۶۷۳۶ هدف بعدی بازار است و انتظار می رود که حرکت نزولی بازار از سوی این سطوح محدود شود. اما تا زمانی که مقاومت ۰٫۶۹۱۹ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال AUDUSD نزولی باقی خواهد ماند.

تحیل تکنیکال چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 1 1
تحلیل تکنیکال چهارساعته AUDUSD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار استرالیا دلار امریکا 1 2
تحلیل تکنیکال روزانه AUDUSD


منبع: https://iranbourseonline.co/243352/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85-2

پنجشنبه 4 اسفند 1401 – 12:46