رالی صعودی EURURSD تا کجا ادامه می یابد؟

روند کوتاه مدت یورو در برابر دلار آمریکا صعودی است. رالی صعودی از نرخ ۰.۹۵۳۴ دلار می تواند تا برآورد ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۱.۰۷۵۴ دلار ادامه یابد. با شکست قطعی این سطوح، مسیر صعودی EURUSD تا برآورد ۱۰۰ درصدی در نرخ ۱.۱۰۴۱ هموار خواهد شد.

از دید فروشندگان، اگر حمایت جزئی ۱.۰۵۰۳ دلار شکسته شود، نشانگر تشکیل اوج قیمتی موقت است. در غیر این صورت چشم انداز تکنیکال EURUSD صعودی باقی خواهد ماند.

1000008636 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته EURUSD
1000008637 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه EURUSD


منبع: https://iranbourseonline.info/237152/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-eurursd-%D8%AA

چهارشنبه 23 آذر 1401 – 11:32