دلار به دلار کانادا پس از عقب نشینی گسترده کاهش می یابد.

بانک مرکزی کانادا به موضع “توقیف” روی آورده است در حالی که ما انتظار داریم فدرال رزرو 25 واحد افزایش بیشتری داشته باشد. همچنین بازارها چرخه کاهش تهاجمی تری را از فدرال رزرو در H2 قیمت گذاری می کنند که ما فکر می کنیم بیش از حد است.

«در حالی که ما برای سال آینده قدرت دلار را بر اساس گسترده‌تر مداد می‌کنیم، همچنین فکر می‌کنیم که CAD در مقایسه با همتایان در موقعیت نسبتاً قوی‌تری قرار دارد که پتانسیل بالا در USD/CAD را محدود می‌کند. در حالی که بازار مسکن کانادا همچنان یک تهدید باقی می‌ماند، ما هنوز فکر می‌کنیم که پس‌زمینه رشد و اتکا به انرژی، کوکتل بسیار بهتری نسبت به سایر بازارهای دارایی ایجاد می‌کند.


منبع: https://boorsa.org/post/11906/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

تحلیلگران Danske Bank توضیح دادند که USD/CAD طی ماه گذشته به دلیل عقب نشینی گسترده به دلار آمریکا و بازگشت نفت به حمایت از این جفت ارز، کاهش یافته است. آنها USD/CAD را 1.35 در یک دوره یک ماهه و 1.37 در شش ماه پیش بینی کردند.