دلار استرالیا تضعیف شده است

جفت ارز AUDUSD قبل از برخورد به نرخ ۰٫۶۵۳۹ به سمت پایین بازگشته است و روند کوتاه مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا خنثی یا رنج است. از دید خریداران، شکست نرخ ۰٫۶۵۳۵ دلار و میانگین نمایی ۵۵ روز در نرخ ۰٫۶۵۶۴ نشان دهنده تشکیل کف قیمتی است و نرخ ۰٫۶۶۸۰ دلار هدف بعدی بازار خواهد بود.

جمعه 6 آبان 1401 – 12:10

از دید فروشندگان، اگر AUDUSD به زیر نرخ ۰٫۶۳۷۱ عبور کند، جفت ارز برای برخورد مجدد به کف قیمتی ۰٫۶۱۶۹ دلار آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال روند_نمودار چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD
تحلیل تکنیکال روند_نمودار روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD


منبع: https://iranbourseonline.info/233086/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-audusd-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9