دلار آمریکا در یک مسیر کاهشی حرکت می کند.

دلار آمریکا همچنان به سمت یک مسیر کاهشی بلندمدت حرکت می کند – ولز فارگو


منبع: https://boorsa.org/post/11964/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

تحلیلگران ولز فارگو خاطرنشان می کنند که دلار آمریکا می تواند در طول سه ماهه دوم در اطراف سطوح فعلی معامله شود و شاهد کاهش ارزش آن در نیمه دوم سال 2023 باشند.

ما همچنین بر این باوریم که ارزهای بازارهای نوظهور می توانند در آینده نیز قدرت ارزی گسترده ای را تجربه کنند و بهترین فرصت ها در ارزهای پربازده در آمریکای لاتین و اروپای نوظهور وجود دارد.

دلار آمریکا چندین جریان متقابلی را تجربه می کند که می تواند منجر به ثبات دلار در پایان سه ماهه دوم-2023 شود. در درازمدت، ما معتقدیم فدرال رزرو نسبت به بانک‌های مرکزی همتا نرخ‌های بهره را با شدت بیشتری کاهش می‌دهد، که می‌تواند فشار کاهشی گسترده‌ای بر دلار در نیمه دوم سال 2023 و تا سال 2024 وارد کند.