1


راه های درآمد زایی در بازار بورس ایران

  • روش اول مربوط به سود سالیانه است که شرکت به ازای هر سهام به شما می دهد.هر شرکتی با توجه به عملکرد خود بازار و فروشی که در طی سال داشته، سودی کسب کرده و این سود را به دو قسمت تقسیم میکند. بخش اول بین سهامداران پخش می شود و بخش دوم صرف فعالیت ها و گسترش کار شرکت می شود.
  • افزایش قیمت سهام


بازگشت به سوالات متداول


بازگشت به مفاهیم اولیه در بازار بورس و فرابورس