داده های تورمی استرالیا محرک اصلی AUDUSD خواهند بود!

در بازار کالا هم شاهد افت قیمت‌ها هستیم. تقویت ارزش دلار آمریکا باعث شده تا قیمت سنگ‌آهن به پایین‌ترین سطح سال ۲۰۲۲ نزدیک شود.


منبع: https://iranbourseonline.info/232383/faw/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-audusd-%D8%AE%D9%88%D8%A7

شاید بانک رزرو استرالیا باز هم از سیاست‌های انقباضی عقب‌نشینی کند و حداقل در گفتار به اندازه سایر بانک‌های مرکزی طرفدار افزایش سریع نرخ بهره نباشد. چنین رفتاری می‌تواند به ضرر جفت ارز AUDUSD تمام شود. بایستی توجه داشت که پیش از نشست بانک رزرو استرالیا، داده‌های تورمی فصل سوم سال ۲۰۲۲ منتشر خواهند شد.

گزارش تورم فصل سوم سال ۲۰۲۲

اقتصادهای انگلیس، آمریکا و کانادا شاهد تشدید فشارهای تورمی در گزارش‌های اخیر اقتصادی بودند. نرخ رشد تورم ناحیه یورو هم تغییر قابل‌توجهی نداشته است. تمامی اقتصادهای بزرگ اشاره شده با فشارهای تورمی بالاتری در مقایسه با استرالیا درگیر هستند. رشد تورم استرالیا در فصل دوم سال ۶٫۱ درصد بود، اما تورم اقتصادهای بزرگ بیشتر از این است.

تفاوت تغییرات نرخ بهره استرالیا با سایر اقتصادهای جهانی

بازار به داده‌های تورمی فصل سوم سال ۲۰۲۲ توجه ویژه‌ای خواهد داشت. افت فشارهای تورمی می‌تواند از رویکرد بانک رزرو استرالیا در عقب‌نشینی از سیاست‌های انقباضی دفاع کند. اما رشد سریع تورم باعث خواهد شد تا بانک رزرو استرالیا دوباره به افزایش سریع نرخ بهره فکر کند.

اخبار داخلی استرالیا اندکی ناامید کننده بودند. طبق داده‌های اشتغال استرالیا، رشد اشتغال این کشور به جای ۲۵ هزار واحد تنها ۰٫۹ هزار واحد بود. رشد کار تمام وقت ۱۳٫۳ هزار واحد بود و اما آمار کار پاره وقت به اندازه ۱۲٫۴ هزار واحد کاهش داشت. نرخ بیکاری بدون تغییر در ۳٫۵ درصد باقی ماند و نرخ مشارکت نیروی کار هم بدون تغییر ۶۶٫۶ درصد بود. نرخ بیکاری استرالیا در پایین‌ترین سطوح چند نسل اخیر قرار دارد.

بانک رزرو استرالیا نرخ بهره را تنها ۰٫۲۵ واحد درصد بالا خواهد برد

تفاوت نرخ بهره محرک اصلی جفت ارز AUDUSD است و تا به این جای کار به ضرر دلار استرالیا عمل کرده است. شاید داده‌های تورمی باعث تغییر در انتظارات نرخ بهره‌ای شوند. اما تا وقتی‌که انتظارات نرخ بهره‌ای معامله گران دلار استرالیا در مقایسه با انتظارات نرخ بهره‌ای آمریکا و انگلیس ضعیف است، دلار استرالیا هم تحت فشار فروش خواهد بود.

قیمت‌ها در بازار کالا هم به ضرر دلار استرالیا هستند!

با وجود داده‌های نسبتاً ضعیف اشتغال استرالیا، انتظار می‌رود که بانک رزرو استرالیا در نشست ماه نوامبر نرخ بهره را مثل نشست ماه اکتبر تنها به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش دهد. در مقایسه با فدرال رزرو آمریکا فاصله ۰٫۵۰ واحد درصدی بین اندازه افزایش نرخ‌های بهره استرالیا و آمریکا وجود دارد. فدرال رزرو به دنبال افزایش ۰٫۷۵ واحد درصدی نرخ‌های بهره است.

هفته گذشته جفت ارز AUDUSD در بین محدوده ۰٫۶۱۸۶ و ۰٫۶۳۸۰ در نوسان بود و در نهایت توانست هفته را در محدوده مثبتی به پایان برساند.

گزارش اشتغال استرالیا

یکشنبه 1 آبان 1401 – 9:44