خریداران طلا در بازار حضور دارند

دوشنبه 26 دی 1401 – 11:13

روز جمعه قیمت اونس طلا برای دومین روز متوالی افزایش یافت که این حرکت صعودی با افزایش اپن اینترست همراه بود. این امر نشان دهنده حضور قدرتمند خریداران در بازار است و می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی را داشت. بدین ترتیب در صورتی که قیمت طلا افزایش یابد، محدوده مقاومتی ۲۰۰۰ دلار هدف بعدی بازار خواهد بود.

بازار فیوچرز اونس طلا نمودار حجم و اپن اینترست 16 ژاتویه 700x410 1 1
فیوچرز اونس طلا – نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت اونس طلا (خط قرمز)


منبع: https://iranbourseonline.co/239622/classic/%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD