خدمات مشاوره به چه شکل ارائه می شود؟

خدمات مشاوره ما به صورت تلفنی و آنلاین برگزار می شود.برای استفاده از خدمات مشاوره ما نیاز دارید که نرم افزار ANYDESK  و اسکایپ را در کامپیوتر خود داشته باشید.


منبع: https://boorsa.org/post/49/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF