حرکت صعودی جفت ارز متوقف شده است

یکشنبه 8 آبان 1401 – 13:26

در اندیکاتور RSI، واگرایی نزولی دیده می شود. اگر این واگرایی عمل کند و جفت ارز از سوی نرخ ۱۴۷.۷۱ با مقاومت مواجه شود، می توان انتظار بازگشت نزولی و اصلاحی بازار ابتدا تا میانگین نمایی ۲۰ را داشت. این میانگین با نرخ ۱۳۹.۵۰‌ انطباق دارد.

تحلیل تکنیکال USDJPY نمودار هفتگی


منبع: https://iranbourseonline.info/233117/mw/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-usdjpy-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81روند بلندمدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن صعودی است. رالی صعودی اخیر USDJPY بعد از برخورد به نرخ ۱۵۱.۹۴ متوقف شده و به نظر می رسد که بازار در حال تشکیل اوج است.