جفت ارز USDCHF تشکیل کف داده است

چهارشنبه 25 آبان 1401 – 10:14

جفت ارز USDCHF کف قیمتی موقت در نرخ ۰٫۹۳۵۵ تشکیل داده و روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس خنثی یا رنج است. بازگشت اصلاحی و صعودی بایستی از سوی مقاومت ۰٫۹۶۸۰ محدود شود و نرخ برابری به سمت پایین حرکت کند. با شکست نرخ ۰٫۹۳۵۵، رالی نزولی USDCHF تا حمایت کلیدی ۰٫۹۲۸۷ احیا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/234378/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-usdchf-%D8%AA