جفت ارز GBP/USD توانست به بالای سطح 1.3310 برسد

ادامه تحلیل جفت ارز GBPUSD را می خوانید


منبع: https://boorsa.org/post/3624/%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-gbpusd-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-13310-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF

در صورت برنده شدن، پول به طور خودکار به حساب بازی شما واریز خواهد شد. دکتر زنان آنلاین پزشک متخصص زنان و زایمان آنلاین مدافون 118 پزشکی.