جفت ارز EURJPY در نزدیکی ناحیه 154.40 تا 154.50 رنج می زند

اندیکاتور (RSI) به بالای 60 رسیده که نشان دهنده روند صعودی است.


منبع: https://boorsa.org/post/12717/%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-eurjpy-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-15440-%D8%AA%D8%A7-15450-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF

جفت ارز  EUR/JPY  به حرکت استوارش ادامه می دهد، و  در ابتدای بازه معاملاتی اروپا به ناحیه نزدیک به منطقه 154.50 نزدیک می شود. شکست زیر میانگین متحرک نمایی 100 ساعته (EMA) با شیب نزولی نشان دهنده بدون چالش بودن روند نزولی است.

طبق نمودار یک ساعته، EUR/JPY به سطح حمایت اولیه 153.45 (کف 12 ژوئیه) در مسیر رسیدن به 153.00 خواهد رسید که نشان دهنده یک سطح رُند روانشناسی است. شکست قاطع به زیر سطح ذکر شده،قله 29 می را در نزدیکی 151.00 هدف قرار می دهد

در روند صعودی، هرگونه خرید معنی دار پس از 154.95 (EMA 100 ساعته) مانع بعدی نزدیک به 155.30 (کمترین سطح 10 ژوئیه) و پس از آن 155.85 (کم ترین زمان 6 ژوئیه) را به چالش می کشد. در جهت حرکت صعودی، این جفت ارز شاهد یک رالی تا 156.70 خواهد بود که اوج 10 جولای را به تصویر می کشد.