جفت ارز یورو/پوند در تلاش برای تثبیت قیمت در زیر سطح 0.8700 است

خریداران جفت ارز یورو/پوند برای پنجمین روز متوالی درمحدوده ی 0.8670  در بازه معاملاتی لندن کنترل بازار را در دست گرفته اند. از همین جهت این جفت ارز در حال تثبیت رشد قیمت روز قبل پس از شکست خط روند نزولی 8 هفته ای بوده است

با این حال، اندیکاتور RSI (14) وارد اشباع خرید شده است و از این رو، سطح مقاومت میانگین متحرک نمایی 200 (EMA) در اطراف 0.8685 ممکن است دوباره خریداران این جفت را تحریک کند.

به غیر از شکست خط روند، سیگنال‌های صعودی اندیکاتور MACD  نیز به خریداران EUR/GBP این امکان را می‌دهد که کنترل بازار را حفظ کنند.

شایان ذکر است که یک خط حمایت صعودی هفتگی در 0.8610 و رقم رند 0.8600 را احاطه کرده است، می‌تواند پیش از کنترل این جفت‌ ارز را به فروشندگان درمحدوده 0.8620 بدهد.


منبع: https://boorsa.org/post/12793/%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-08700-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اگر EUR/GBP بتواند پس از 0.8685 ثابت بماند، یک ناحیه افقی شامل چندین سطوح مشخص شده از ژانویه و یک خط مقاومت نزولی پنج ماهه، به ترتیب نزدیک به 0.8720 و 0.8765، در کانون توجه قرار خواهد گرفت.