جفت ارز زیر خط روند نزولی قرار دارد

در مقابل، اگر جفت ارز دلار آمریکا در برابر دلار کانادا تقویت شود، می تواند به سمت مقاومت اول در ۱٫۳۴۴۶ بازگردد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۱٫۳۴۸۰ هدف بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن دلار آمریکا دلار کانادا نمودار چهارساعته 10 1
تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار چهارساعته USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.co/240459/pa/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-usdcad-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، نرخ برابری می تواند ابتدا تا حمایت اول در ۱٫۳۳۴۳ و سپس حمایت دوم در ۱٫۳۳۱۳ حرکت کند.

پنجشنبه 6 بهمن 1401 – 13:29

در نمودار چهارساعته USDCAD، بازار ساختار نزولی دارد. به خصوص که جفت ارز زیر ابر ایچیموکو و خط روند نزولی نوسا می کند و نشانگر بازار نزولی است.

تحلیل پرایس اکشن USDCAD