جفت ارز دلار ین پس از رسیدن به سطح 134.00 عقب نشینی کرد.

حرکت نزولی برای این جفت ارز پیش بینی می شود زیرا زیر سطح 133.77 باقی می ماند. در غیر این صورت، پس از بازیابی 134.00، 135.00 قابل برداشت خواهد بود.

دلار ین به دنبال انتشار ارقام تورم در ایالات متحده (ایالات متحده) کاهش یافته است، اگرچه تورم اصلی برای دو ماه متوالی بدون تغییر باقی ماند. در زمان تحلیل، USD/JPY با قیمت 133.33 معامله می‌شود که پس از رسیدن به بالاترین سطح 134.04، چهار روز افزایش یافته است.

جفت ارز USD/JPY پس از رسیدن به بالاترین قیمت روزانه 134.00، از طریق سطح مقاومت تحت فشار، عقب نشینی کرد.

اگر USD/JPY به این سناریو دست یابد، حمایت بعدی سطح 133.000 خواهد بود. نقض دومی، متحرک نمایی 20 روزه را در 132.70 و به دنبال آن علامت 132.00 نشان می دهد. از سوی دیگر، از سرگیری مجدد USD/JPY بالای میانگین متحرک نمایی 200 روزه، بهبودی بالاتر از نقطه تلاقی میانگین متحرک نمایی 100 روزه و رقم 134.00 را تشدید خواهد کرد. پس از تسویه، USD/JPY می تواند قبل از رسیدن به رقم 135.00، بالاترین قیمت 6 ژانویه را در 134.77 تهدید کند.


منبع: https://boorsa.org/post/11835/%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-13400-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

از دیدگاه فنی، USD/JPY در EMAهای 200 و 50 روزه در 133.70 و 133.09 به دام افتاده است. پیشی گرفتن از USD/JPY که در روز سه‌شنبه در حدود 133.80 بود دشوار بود، همانطور که توسط عملکرد قیمت روز چهارشنبه نشان داده شد. با این وجود، USD/JPY نیاز به بسته شدن روزانه کمتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه دارد تا به جهت گیری خنثی به نزولی، فشار فروش بر جفت USD/JPY را تقویت کند.