جفت ارز با نرخ ۱.۰۰۷۲ درگیر است –

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس خنثی یا رنج است و نوسانات جفت ارز زیر نرخ ۱.۰۰۷۲ ادامه دارند. از دید خریداران، اگر نرخ ۱.۰۰۷۲ شکسته شود، مسیر صعودی USDCHF تا نرخ ۱.۰۲۳۸ هموار خواهد شد.

جمعه 29 مهر 1401 – 12:23

در مقابل، اگر جفت ارز به زیر ۰.۹۹۱۴ عبور کند، می توان شاهد شروع حرکت اصلاحی و نزولی تا حمایت اول در نرخ ۰.۹۷۷۹ بود.

تحلیل تکنیکال روند_نمودار چهارساعته دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF
تحلیل تکنیکال روند_نمودار روزانه دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/232358/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-usdchf-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1-%DB%B0%DB%B0