جریانات ریسک پذیری به بازار سهام نیویورک رسید!

شاخص‌های آتی سهام آمریکا به همراه سایر شاخص‌های سهام جهانی رشد کردند. اخبار مثبت از چین و داده‌های خوب اقتصادی ناحیه یورو باعث بهبود جریانات ریسک‌پذیری شده‌اند. به همین دلیل شاهد افت بازدهی اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار آمریکا هستیم.

بازارهای سهام جهانی مثبت هستند

چهارشنبه 14 دی 1401 – 17:17

شاخص‌های آتی سهام آمریکا پیش از انتشار گزارش Minutes فدرال رزرو رشد کردند و از بازگشایی مثبت بازار سهام نیویورک حکایت دارند. شاخص سهام Stoxx Europe 600 هم مثبت است. در آسیا هم بازارهای محلی به خاطر اقدامات حمایتی دولت چین مثبت بودند. دولت چین می‌خواهد حمایت‌ها از بخش انبوه‌سازی را بیشتر کند.

بازار منتظر داده‌های اقتصادی آمریکاست

امروز گزارش FOMC Minutes منتشر خواهد شد. این گزارش مربوط به آخرین جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکاست و تا آخرین لحظه انتشار به روز رسانی می‌شود. این گزارش می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره‌ای بازار تأثیر بگذارد.
اخیراً نشانه‌های امیدوار کننده‌ای از کاهش فشارهای تورمی مشاهده شده و به همین دلیل بانک‌های مرکزی دنیا از سرعت افزایش نرخ بهره کاسته‌اند. علاوه بر گزارش Minutes بازار برای داده‌های اشتغال آمریکا هم آماده می‌شود.

بازار فارکس عملکرد ارز های اصلی در برابر دلار آمریکا 4 ژانویه 1
بازار فارکس – دلار آمریکا روند مشخصی در برابر ارز های اصلی ندارد.


منبع: https://iranbourseonline.co/238751/mw/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7

نظر شما درباره بازده تولید تراشه 3 نانومتری سامسونگ چیست؟.