تحلیل EURUSD: شکست سطح مقاومت 1.1925 و شروع روند صعودی

ادامه تحلیل جفت ارز EURUSD را می خوانید


منبع: https://boorsa.org/post/2058/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-eurusd-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-11925-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C

دام. هیدئو کوجیما در توسعه metal gear solid delta : snake eater نقشی ندارد.