تحلیل ین ژاپن: روند نزولی جفت ارز دلار آمریکا و ین ژاپن

ادامه تحلیل USD / JPY را می خوانید.


منبع: https://boorsa.org/post/1260/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86

نظر شما درباره بازده تولید تراشه 3 نانومتری سامسونگ چیست؟. ریاست سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود.